Jiří KUBICA

Masér

Jmenuji se Jiří Kubica a jsem masér. Začátkem roku 2018 jsem si otevřel v Opavě na Rybářské ulici 12 malé, ale útulné Regenerační studio Jamanaka.
Co Vám nabízím? V Regeneračním studiu Jamanaka vám poskytnu
jednoduchou diagnostiku a následnou terapii svalového a pohybového
systému. Při své práci se zaměřuji na tři základní pilíře:
První pilíř - Odstranění akutních bolestivých stavů různými technikami masáží, uvolnění spoušťových bodů a odstranění případných blokád.
Druhý pilíř - Komplexnější pohled na příčiny těchto bolestí, čímž se ze mě někdy stává i terapeut lidských duší. Nedivte se tedy, budu-li se vás vyptávat na věci, které zdánlivě nesouvisí s vaší bolestí. Naše duše a tělo totiž jedno jsou.
Třetí pilíř - Pohyb je lék. A jako každý lék je potřeba jej správně nadávkovat. Většinu lidí, s kterými se potkávám ve svém regeneračním studiu, ke mně přivádí právě nedostatek pohybu. Některé, ale těch je jen mizivá menšina, paradoxně naopak jeho nadbytek. A proto každý týden znovu a znovu žasnu nad schopností lidského těla regenerovat, dodáme-li mu pohyb v potřebném množství a kvalitě.
Jak daleko spolu dojdeme na vaší cestě zdraví a cestě k sobě, bude však záležet především na vás. A také na tom, zda se nám podaří vystavět most vzájemné důvěry.

KONTAKT

email: kubica@realitysrdcem.cz
tel.: 775 661 357
web: www.realitysrdcem.cz
Facebook: Jiří Kubica