Cash Flow

Co je to Cash Flow?

Je to inspirativní hra, která nám ukáže, jak máme nastavené principy nejen v oblasti finanční gramotnosti, ale obecně v přístupu k životu, k úspěšnému životu. Moderování hry Vám ukáže vaše zajeté způsoby myšlení a jednání a zejména Vám pomůže zbourat bariéry, změnit nefunkční způsoby jednání a vytvořit si nové systémy myšlení, které vás dovedou k úspěchu a štěstí.

 

Cash Flow má mnoho významů. To naše je uloženo na hrací desce hry Krysí závod od Roberta Kiyosakiho.
Přesto, že při každé hře se používá ta stejná hrací deska, ty stejné kartičky a ty stejné kostky, každá hra je zcela jiná!
Při každé hře má člověk možnost si uvědomit nové a nové příležitosti, jak se zdokonalit ve finanční gramotnosti a zlepšit svou finanční situaci.

Roman Chmela, který vedení hry Cash Flow převzal takto ušetřil 4 000 měsíčně! A to jen díky tomu, že pochopil, jak se dostat z krysího závodu.

Na výherce každé hry čeká odměna!

Průběh Cash Flow:

  • úvod
  • představení se
  • pravidla hry
  • hra
  • vyhodnocení hry – moderovaná diskuse k uvědomění si principu hry

Vstupné:

300,- Kč přes online rezervaci
400,- Kč platba na místě

Další projekty: 

Tomáš Gřešek

Dnešní doba je velmi uspěchaná a velmi digitalizovaná.
Lidé se ženou za úspěchem a zapomínají na to, že mohou být šťastní a úspěšní.
Abychom si uvědomili náš potenciál je nutné, opravdu nutné, ZASTAVIT SE!

Úspěch našeho podnikání závisí velmi často na tom, jak se dokážeme inspirovat příběhy úspěšných lidí.
Inspirace a vášeň je pro podnikání klíčová. Proto jsme v LoveCoWork v Opavě začali pořádat Master Mind skupiny!
Vzájemně se inspirujeme a dáváme si navzájem zpětnou vazbu.

Cash Flow je inspirativní hra, která nám ukáže, jak máme nastavené principy nejen v oblasti finanční gramotnosti, ale obecně v přístupu k životu, k úspěšnému životu.

  • king crab atl
  • king crab menu
  • ffxiv kholusian king crab