ZASTAVME SE!

Zastavme se je projektu z autorské dílny Tomáše Gřeška, který 29.6. 2017 oslavil svůj první rok!

A co si máte představit pod názvem ZASTAVME SE?

Dnešní doba je velmi uspěchaná a velmi digitalizovaná.
Lidé se ženou za úspěchem a zapomínají na to, že mohou být šťastní a úspěšní.
Abychom si uvědomili náš potenciál je nutné, opravdu nutné, ZASTAVIT SE. Člověk je navíc tvor společenský, proto je velmi důležité pro každého z nás vytvářet vztahy. Mít harmonické vztahy je pro nás velmi silnou vnitřní motivací. Vztahy se velmi těžko vytvářejí v uspěchané době, při komunikaci přes digitální média.

Setkávání ZASTAVME SE svou strukturou podporuje rozvoj potenciálu jednotlivců a jejich vzájemnou spolupráci.

 

ZASTAVME SE má následující formát – strukturu. V úvodu setkání probíhá zajímavou formou představení se. Další blok je zaměřen na prezentaci tématu z oblasti osobního rozvoje nebo podnikání. Na tyto setkání zve Tomáš Gřešek různé zajímavé hosty, kteří se dělí o svůj životní příběh, předávají zajímavé a inspirativní, životní a podnikatelské zkušenosti.
Součástí tohoto bloku je samozřejmě řízená diskuze na dané téma. V další části se zaměřujeme na řízený networking. Zajímavým a hravým způsobem síťujeme – vytváříme nová partnerství a přátelství. 

V „knižním kroužku“ Tomáš rád účastníky inspiruje recenzemi zajímavé knihy a říká: „Jsem rád, když i účastníci ostatní inspirují pomocí příběhu z knih. Principy z knihy by měly být inspiraci pro konkrétní aktivity, pro implementaci nových akčních kroků do každodenního života.“

Veškeré aktivity projektu ZASTAVME SE jsou podpořený online aktivitami, videemi a sociálními sítěmi. Například na Facebooku máme vytvořenou uzavřenou skupinu, ve které sdílíme naše příběhy a výsledky z akčních plánů.

 

V rámci ZASTAVME SE podporujeme místní podnikatele. Občerstvení zajišťujeme primárně od místních pěstitelů a výrobců. Pokud se s námi přijdete zastavit, můžete se tedy těšit například na sýry z kozí farmy Magdaléna (Renáta Vajdová), na maso a uzeniny od Lukáše Gebauera, na „Fajn Café“ (manželé Hajdůchovi), anebo na bylinky od Honzy Weisse ze Zahradnictví Weiss.

Další projekty: 

Tomáš Gřešek

Dnešní doba je velmi uspěchaná a velmi digitalizovaná.
Lidé se ženou za úspěchem a zapomínají na to, že mohou být šťastní a úspěšní.
Abychom si uvědomili náš potenciál je nutné, opravdu nutné, ZASTAVIT SE!

Úspěch našeho podnikání závisí velmi často na tom, jak se dokážeme inspirovat příběhy úspěšných lidí.
Inspirace a vášeň je pro podnikání klíčová. Proto jsme v LoveCoWork v Opavě začali pořádat Master Mind skupiny!
Vzájemně se inspirujeme a dáváme si navzájem zpětnou vazbu.

Cash Flow je inspirativní hra, která nám ukáže, jak máme nastavené principy nejen v oblasti finanční gramotnosti, ale obecně v přístupu k životu, k úspěšnému životu.